INFO fra styret » Kontingent 2015

Aktivitetskontingent 2017

7-9 år              1650,-

10-11 år          1800,-

12-14 år          2200,-

15-16 år          2500,-

17-19 år          2600,-

Senior Damer  2500

Rekrutt Menn  2700,-

Senior menn   3300,-

Kontingent 2017

Medlemskontingent (Hovedkontingent)2017 Aktive medlemmer 350 kr


Aktivitet/spilleravgift 2017 se den enkelte aldersgruppe
 

Dette med medlemskontingent og aktivitetsavgift kan gå litt i surr for hver og en.

Alle aktive utøvere må betale en medlemskontingent til Klubben (VIF). 

I tillegg må utøvere betale en Aktivitet/spilleravgift til fotballgruppa.

Både hovedkontingent og aktivitetsavgift blir sendt ut på samme faktura. Disse blir sendt ut i fra laglister klubben får inn fra lagene.

Spillere som ikke betaler vil ikke være medlemmer av VIF og vil derfor ikke kunne delta på verken treninger eller kamp da de ikke er forsikret ved evt. skader og lignende. Klubbens medlemmer er dekket av en såkalt lags/klubbforsikring, men dette forutsetter da at man står oppført som betalt medlem. Henviser til NFF`s web side, klikk her.

Både medlemskontingent og aktivitetskontingent betales 1 gang pr år


I tillegg til at forsikringen er viktig for hvert enkelt medlem er kontingenten også en viktig inntektskilde for idrettslaget og fotballgruppa. Den er med på å dekke bl.a. utgifter til å holde banene på Strandajordet i en presentabel tilstand, holde gressbanen på Idretten og Skolebanen i brukbar forfatning. Til dette trenges mye utstyr som blant annet traktorklipper, vanningsanlegg, merkeutstyr og gjødsling noen ganger i løpet av sesongen, m.m.


Aktivitetsavgiften er også en avgift som hver enkelt idrett i VIF tar inn på bakgrunn av de utgifter de har hvert år som for eksempel utgifter til å leie haller og baner, dommerutgifter, lags påmeldinger til kretsen, klubbkontingent NFF, forsikringer, cuper, drakter,baller,vester og annet lags utstyr, trenergodtgjøringer, vedlikehold av baner, trener/ - og andre kurs, Regnskapshonorar, medlemservice m.m.

Fotballgruppa fastsetter aktivitetsavgift for de forskjellige aldersgruppene ut i fra de faktiske utgiftene. På bakrunn av dette er både medlemskontingent og aktivitetsavgift svært viktig for klubbens eksistens.

 

NB! Vi får stadig spørsmål fra tillitsvalgte, trenere, lagledere, foreldrekontakter og lignende hvorfor de må betale medlemskontingent til klubben. Dette kan kanskje virke rart for de fleste, og vi kan vel også forstå denne reaksjonen når enkeltpersoner tar på seg et verv og i tillegg må ”betale” for det.

I dette tilfellet er det ikke Vestfossen IF som har satt denne reglen, men følger kun de lovene vi er underlagt som et hvilket som helst annet idrettslag eller forening i Norge.

STYRET

 

 
Våre samarbeidspartnere

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vestfossen IF, Postboks 146 Vestfossen, 3320 VESTFOSSEN
Vestfossen Idrettsforening © 2009-19 Leder: Anette H. Solbakken - ledervif@gmail.com

Innholdsoversikt