Nyheter » 2016 » November » Stenging av Kunstgressbanen

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - November - Desember

Stenging av Kunstgressbanen

27.11.2016

Det er noe frustrasjon/irritasjon og en del uriktig uttalelser/opplysninger som har kommet den siste tiden rundt dette med at kunstgressbanen ikke blir brøytet nov/des.

Å, ja vi kan selvfølgelig forstå noe av frustrasjonen for de lag som ikke ønsker pause fra sesongslutt og frem til banen blir åpnet igjen. Noen lag har «funnet» alternativ til trening frem til januar.

Vi vil redegjøre for en del fakta på hvorfor Hovedstyret og Fotballgruppa i samråd har fattet dette vedtaket. Et vedtak som kjent for de fleste ble tatt for 3 år siden.

Da det de siste årene ikke har kommet snø før ved juletider/januar har det heller ikke vært merkbart før i år. Det er også nye faktorer som gjør at vedtaket opprettholdes også i år.

  • Kunstgressbanen ble i 2013 vedtatt stengt nov-des. på grunn av få lag som trente denne perioden, ingen andre leietagere og dyre strømutgifter.
  • En besparelse for klubben på mellom 200 000,- - 300 000.-
  • Da kunstgressbanen ble åpnet for 11 år siden var Vestfossen så å si «enerådige» på markedet hva gjelder kunstgress med undervarme i distriktet.
  • Banen var stort sett i bruk mange timer hver dag også helger og leieinntektene var på flere hunder tusen, noe som tilsa at vi kunne ha varme på banen «året rundt» Banen var også leid ut helger sommer/høst.
  • Leietakere var de første årene blant annet Kretsen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg o.s.v.
  • Det har de senere årene kommet flere slike baner i distriktet så leieinntekter har gått kraftig ned (vinter 2015/16 ca. 35 000,- i inntekter fra eksterne lag).
  • Når banen ikke blir varmet opp har «de som har greie på det» sagt at den heller ikke burde brøytes denne perioden. Et eventuelt snølag ligger som en slags isolasjon i forhold til tele nedover i bakken og dermed lettere å «få opp» banen ved igangsetting av varme i romjulen.
  • Som skrevet over har det i tillegg kommet nye faktorer i år som gjør at det stenges disse månedene. Lysene på banen skal «oppgraderes». Dette arbeidet er så vidt i gang og fra neste uke blir det en del gravearbeid ved og rundt banen og etter hva vi forstår blir det til tider heller ikke lys på banen på grunn av dette arbeidet.
  • Oppgradering av lys er en nødvendighet og vi har valgt å investere i dette nå. En investering på ca. 460 000,-. Lysanlegget er gammelt og ble satt opp for 29 år siden da grusbane ble anlagt. Vi har de siste årene fått mange klager spesielt fra dommere som har dømt både seniorkamper og kamper for yngre aldersbestemte lag. Vi har også fått skriftlig anmodning fra kretsen om å gjøre noe med lysforholdene slik at det tilfredsstiller kravene om Lux, hvis det i fremtiden skal spilles kamper på denne banen kveldstid.
  • Beslutning/vedtak om stenging av bane blir tatt opp til vurdering årlig.

Avslutningsvis selv om dette konkret ikke har noe med saken om stenging av banen nå, vil vi opplyse om en annen investering i 2017. Kunstgressbanen vil i Juli få nytt banedekke og av den grunn vil banen være stengt denne perioden. Alle offentlige søknader er godkjent og kontrakt med kunstgressleverandør Proturf AS er tegnet. En investering i overkant av 2 mill.

 

Ta gjerne kontakt om noe er uklart eller du lurer på andre ting

 

27. november 2016

 

 

Vestfossen IF Hovedstyret                     Vestfossen IF Fotballgruppe

 
Våre samarbeidspartnere

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vestfossen IF, Postboks 146 Vestfossen, 3320 VESTFOSSEN
Vestfossen Idrettsforening © 2009-19 Leder: Anette H. Solbakken - ledervif@gmail.com

Innholdsoversikt